Hjælpetekst:

Du har endnu ikke modtaget dit password. Kontakt kundeservice for at få det udleveret. Fremover finder du dit kundenummer og password på din regning.
 

Er dit kundenummer og password ikke oplyst i dit aflæsningsbrev, så kan du let indberette via dit aflæsnings-ID ved at klikke på fanen “Aflæs” midt på siden.

?

Brug for hjælp?

Kontakt kundeservice hvis du har behov for at få oplyst dit password.

Login

Indtast aflæsning

Placer cursoren i dette felt, tryk CTRL+A og indtast/indsæt nyt indhold.
 
Du kan anvende følgende typografier:
 
sectionheader - til afsnitsoverskrifter
sectionintro - til manchettekster eller citater
section - til brødtekst

Fordelen ved at anvende typografier er, at du kan ændre indstillinger (fx farve) for den enkelte typografi ét sted - og at ændringerne slår i gennem overalt, hvor typografien er anvendt.